Informatie op deze website

Deze website is bedoeld als een bron van informatie en inspiratie. Onze website en andere uitingen zijn niet bedoeld als vervanging van een medisch advies of diagnose en behandeling van specifieke medische klachten. Raadpleeg uw arts of therapeut voor specifieke informatie over uw gezondheidssituatie.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op de website verouderd, onvolledig of onjuist is. Voor eventuele verbetering van de informatie houden wij ons uiteraard aanbevolen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle content, waaronder artikelen, afbeeldingen, video en geluid die verschijnen op Oergezondemond.nl zijn en blijven eigendom van Oergezonde mond. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Oergezonde mond artikelen over te nemen of te reproduceren op welke manier dan ook.

De redactie van Oergezondemond.nl doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle content die op de website wordt weergegeven correct en niet aanstootgevend is. Desondanks blijft ook bloggen mensenwerk en is het mogelijk dat er af en toe een foutje in sluipt. Mochten er zaken zijn die u vanwege overtuigende redenen gerectificeerd zou willen zien, neem dan gerust contact op met de redactie.

De redactie toetst zo goed als mogelijk de comments die bij artikelen geplaatst worden door derden. We behouden ons het recht om comments met aanstootgevende inhoud in welke vorm dan ook te weigeren danwel te verwijderen. Mocht er een aanstootgevende comment door de toetsing heen glippen, neem ook dan gerust contact op met de redactie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Reclame en sponsoring

Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen, maken we kans op een vergoeding door middel van affiliate links of hebben we een korting ontvangen. Wij kiezen er bewust voor om alleen samen te werken met merken waar wij achter staan en die passen bij de visie van Oergezonde mond. Een samenwerking verandert dan ook niets aan onze mening of oordeel over een product of merk. Wanneer er sprake is van reclame of sponsoring wordt dit onderaan de betreffende uiting duidelijk vermeld.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.