Het immuunsysteem is het systeem dat ons lichaam beschermt tegen indringers van buitenaf. Als we het hebben over indringers, dan moet je denken aan bacteriën, virussen, schimmels etc.

Een goed functionerend en sterk immuunsysteem helpt ons fit en energiek te voelen en het zorgt ervoor dat we gezond kunnen blijven.

Het immuunsysteem wordt opgedeeld in drie delen:

  • de lichaamsbarrieres (first line defense)
  • het aangeboren immuunsysteem (second line defense)
  • het adaptieve immuunsysteem (third line defense)

De rol van de mond binnen het immuunsysteem

De eerste bescherming van het menselijk lichaam wordt gevormd door alle barrières tussen de buiten- en binnenwereld. Darmen, longen, huid, slijmvliezen en alle lichaamsopeningen zijn op zo´n manier gebouwd dat zo min mogelijk micro-organismen, die gevaarlijk zouden kunnen zijn, het lichaam binnen kunnen treden. De slijmvliezen in de mond spelen een zeer belangrijke rol bij het buiten houden van ziekteverwekkers.

De slijmvliezen in de mond zijn bekleed met een dikke laag beschermende bacteriën. Deze moeten er voor zorgen dat de ziekteverwekkers op afstand worden gehouden. Zolang een ziekteverwekker niet kan aanhechten aan het slijmvlies is het niet gevaarlijk.

Voeding, stress, het gebruik van antibiotica, leeftijd en het gebruik van bepaalde stoffen en vele andere factoren kunnen de bacteriële flora zo beïnvloeden dat die doorlaatbaar wordt.

Aardig zijn voor onze bacteriën betekent dat zij aardig voor ons zullen zijn en gezondheidsbevorderend werken. Aardig zijn betekent onder andere zorgen voor een zo laag mogelijke toxische belasting, het zo min mogelijk gebruiken van antibiotica en andere medicijnen en veel vezels eten.

Wat is Psychoneuroimmunolgie?

Een goed functionerend immuunsysteem is van wezenlijk belang voor de gezondheid en een oergezonde mond met een fit en energiek lichaam. Hoe alle systemen in ons lichaam met elkaar samenwerken wordt beschreven in de wetenschap van de PsychoNeuroImmunologie.

In deze wetenschap wordt beschreven dat de psyche, het zenuwstelsel (neuro), het endocrinologisch (hormonen) en immuunsysteem voortdurend met elkaar samenwerken en hoe ze met elkaar in verbinding staan. Stress en emoties(psycho), hebben via het centrale zenuwstelsel (neuro) invloed hebben op ontstekingen (immunologie). Een verstoring in het ene orgaansysteem kan leiden tot problematiek in een ander orgaansysteem.

Als je zorgt voor een juiste balans tussen optimale voeding, ontspanning, positieve emoties en voldoende beweging, dan zal het lichaam in staat zijn zichzelf te herstellen.

Belangrijke factoren in de leefstijl die invloed hebben op het immuunsysteem zijn:

  • mondhygiëne,
  • roken,
  • voeding,
  • stress
  • emoties, en
  • bewegen.

Verander je leefstijl en versterk jouw immuunsysteem, waardoor je gezonder blijft en minder medicatie nodig hebt om infecties aan te kunnen. Er ontstaat een oergezonde mond en een fit en energiek lichaam!