Titaniumdioxide in kauwgom. Hoe veilig is het?

Je hebt net heerlijke geluncht, maar er zat wel knoflook in je eten en er staat straks nog een belangrijke afspraak op de planning. Natuurlijk wil je goed voor de dag komen, dus besluit kauwgom te nemen om je mond even te verfrissen. Maar wat zit er eigenlijk in?

Welke ingrediënten zitten er in kauwgom?

Kauwgom is een zachte, rubberachtige substantie. Het is speciaal ontworpen om doelloos op te kauwen en niet door te slikken. Kauwgom wordt gemaakt van een niet-verteerbare, rubberachtige stof, hars, vulstoffen, conserveermiddelen, waterontharders, zoetstoffen en aroma’s.

Over het algemeen wordt kauwgom als veilig beschouwd. Sommige merken bevatten echter kleine hoeveelheden van ingrediënten waar wat discussie over is. Eén van die stoffen is titanium dioxide (E171). Dit is een veel voorkomende toevoeging voor levensmiddelen. Het wordt gebruikt om producten witter te maken en een zachte structuur te geven. Je vindt het niet alleen in kauwgom, maar het zit ook in snoep, coffeecreamer, witte sauzen en whitening producten, zoals tandpasta (C177891).

Is titaniumdioxide veilig?

Uit een aantal dierstudies blijkt dat zeer hoge dosis titanium dioxide zenuwletsel en orgaanschade kunnen veroorzaken en ze zijn mogelijk kankerverwekkend. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2016 de concentratie titaniumdioxide nanodeeltjes in verschillende organen van de mens geschat. Dit is gedaan op basis van de geschatte blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes via voedsel, voedingssupplementen en tandpasta (bij kleine kinderen). Vervolgens is deze concentratie vergeleken met de concentratie die in de lever van proefdieren nadelige effecten veroorzaakt. Op basis van dit onderzoek blijkt dat effecten op de lever niet kunnen worden uitgesloten.

In 2018 heeft het RIVM samen met het onderzoeksinstituut RIKILT daadwerkelijk titanuimdioxide deeltjes in de lever en milt van mensen aangetoond. De aangetroffen hoeveelheid titaniumdeeltjes in de lever leidde in onderzoek bij proefdieren niet tot gezondheidseffecten. Toch is deze hoeveelheid wel hoger dan wat door het RIVM als veilig wordt gevonden. Hieruit blijkt dat het gebruik van titaniumdioxide tot nadelige effecten in de lever kan leiden.

In 2018 heeft EFSA nogmaals een aantal onderzoeken bestudeerd. Ondanks dat er een aantal dingen waren waar onzekerheid over was, kwamen ze tot de conclusie dat titaniumdioxide als voedseladditief niet opnieuw beoordeeld hoefde te worden. Vervolgens is in Frankrijk wel besloten om het voedseladdititef per 1 januari 2020 niet meer te gebruiken.

En hoe is het in 2021 met de veiligheid van titaniumdioxide?

Er kwam steeds meer informatie over titaniumdioxide beschikbaar. Daarom heeft EFSA afgelopen jaren al meerdere keren naar veiligheidsaspecten gekeken. Ook is er aan de industrie gevraagd om nieuw onderzoek te doen. De resultaten van dit langdurige onderzoek zijn in het najaar van 2020 bij EFSA aangeleverd. Met de informatie die er nu is komt EFSA tot de conclusie dat het voedseladditief E 171 niet meer als veilig kan worden beschouwd. Dat betekent niet dat de stof bewezen onveilig is, maar het bureau kan niet uitsluiten dat de titaniumdioxide-nanodeeltjes het DNA aantasten. Doen de deeltjes dat wel, dan is E171 mogelijk kankerverwekkend.

E 171 is jarenlang toegelaten als voedseladditief, maar nu willen de Europese Commissie en de lidstaten het gebruik van E 171 in voedsel toch verbieden. Toch wordt dit niet meteen gedaan, maar waarom eigenlijke niet?

  • EFSA heeft geen acute effecten in verband met de inname van E 171 vastgesteld die een onmiddellijk verbod zouden rechtvaardigen.
  • EFSA concludeert niet dat E171 genotoxisch is, maar kon niet vaststellen hoeveel je maximaal mag binnenkrijgen op een dag. Dit heeft te maken met de onzekerheden die er zijn over de genotoxiciteit. EFSA heeft daarom de conclusie getrokken dat ze niet zeker zijn dat het voedseladditief veilig is.
  • Als het voedseladditief verboden wordt, hebben producenten tijd nodig om E 171 uit te faseren en te vervangen waar dat nodig is.

Tips:

Bronnen:

Geen reactie's

Geef een reactie