Het Coronavirus en vitamine C

Wat je moet weten over het Coronavirus en vitamine C

Het coronavirus grijpt wereldwijd steeds meer om zich heen. Het virus is bijna overal het gesprek van de dag. En de gevolgen zijn overal merkbaar. Ook in de mondzorg moeten beslissingen genomen worden. In de mondzorg wordt immers gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten wij als zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. 

De naam COVID-19

Er bestaat niet zoiets als één coronavirus. Het is een groep van virussen, waar ook SARS en MERS onder vallen (1). Het virus dat ons nu in de greep heeft, heet niet COVID-19. COVID-19 is de infectieziekte die het veroorzaakt. COVID is de afkorting van COronaVIrus Disease en de 19 staat voor het jaartal waarin dit virus is ontdekt: 2019. De officiële naam van het virus zelf is SARS-CoV-2, dat staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. In totaal bestaan er zeven coronavirussen die ziekten bij mensen kunnen veroorzaken (2).

Meerdere typen

Inmiddels wordt duidelijk dat er twee typen van het virus rondgaan: een agressieve en een milde variant (3). Onderzoekers vermoeden dat het bij ongeveer 70% van de infecties om de agressieve vorm gaat. De overige 30% is de milde variant, die lijkt op een hele korte verkoudheid.

Wat is het probleem?

De normale griep is van het virustype Influenza. Veel mensen hebben hier al enige weerstand tegen opgebouwd. Het sterftecijfer ligt bij dit virus rond de 0,1% (4). Bij COVID-19 ligt het sterftecijfer een stuk hoger. In Nederland is het sterftecijfer 1% en in Italië 6% (5). Hoewel niet alle gevallen van het virus worden geregistreerd, schatten onderzoekers dat het gemiddelde sterftecijfer rond de 2% ligt. Het virus is vooral dodelijk voor ouderen en zieken.

Virale lading

De incubatietijd voor het virus is vrij lang, waardoor je gemakkelijk anderen kunt besmetten. De incubatietijd varieert van 2 – 14 dagen, maar in de meeste gevallen betreft het een dag of vier (6). Wetenschappers gebruiken de term “virale lading” voor de hoeveelheid van een virus dat in lichaamsvloeistoffen circuleert. Dit piekt bij COVID-19 rond de 5 – 6 dagen (8). Bij een hoge virale lading is de kans op het besmetten van anderen het hoogst. Sommige mensen hebben een hoge virale lading, zonder dat er klachten zijn. Hierdoor kunnen onbewust veel mensen worden besmet (9). Op dit moment wordt ervan uit gegaan dat een geïnfecteerde minstens twee anderen besmet (10).

Boost je immuunsysteem

Er zijn vele adviezen over het ‘boosten’ van je immuunsysteem en die zijn vooral gebaseerd op vergelijkingen met de griep. Corona of COVID-19 is geen griepvirus en veel van de adviezen op basis van griep werken mogelijk zelfs averechts. Misschien kun je beter spreken van ‘onderhoudt je immuunsysteem’ in plaats van ‘boost je immuunsysteem’. Onderhoud je immuunsysteem op de volgende manier:

  • Eet gezond
  • Zorg dat je voldoende slaap krijgt
  • Beweeg! Het liefst in de natuur.
  • Zorg er voor dat je anderen niet besmet. Houd je aan de regels van het RIVM.

Suppletie in de strijd tegen het coronavirus

De vraag is of je nog iets met suppletie kunt doen. Dit virus is vrij nieuw, waardoor betrouwbare studies over de relatie tussen supplementen en het coronavirus niet voorhanden zijn. COVID-19 is een variant van het SARS virus, want ze zijn voor 87% gelijk. (11) Er zijn geen onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat vitamine C effectief is bij COVID-19. Er loopt op dit moment wel een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van vitamine C tegen het coronavirus (12). Het gaat hierbij echter om het intraveneus toedienen van deze vitamine.

Het idee achter het inzetten van vitamine C bij COVID-19 is dat het je natuurlijke afweersysteem ondersteunt (13). Bij SARS was echter het probleem dat het virus een deel van het immuunsysteem kon ontlopen of zelfs kapen en dit had juist gevolgen voor de longen. Een hoge dosis vitamine C is in dat geval helemaal niet zo’n goed idee. Als je COVID-19 vergelijkt met SARS dan is het de vraag of slikken van grote hoeveelheden vitamine C wel zo verstandig is (14). Wat wel verstandig is om te doen? Richt je in eerste instantie op gezond en gevarieerd eten.

Bronnen:

Tips

Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Geen reactie's

Geef een reactie